แจ้งเรื่องราวทุจริต

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

แจ้งเรื่องราวทุจริต

ส่วนเรื่องร้องเรียน

ส่วนผู้ร้องเรียน

หลักฐานประกอบการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
(เฉพาะ File .pdf .jpg .bmp .gif และขนาดไม่เกิน 2 MB)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหินรับแจ้งข้อมูลทุจริต

ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

* คือข้อมูลที่จำเป็น