1624250670120

รายชื่อผู้ที่ได้รับนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด – 19 คลิ๊กPDF.


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลบางใหญ่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตำบลเสาธงหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม ตามกลุ่มดังนี้
1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
    2.1 โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
    2.2 โรคหัวใจและหลอดเลือด
    2.3 โรคไตวายเรื้อรัง
    2.4 โรคหลอดเลือดสมอง
    2.5 โรคอ้วน
    2.6 โรคมะเร็ง
    2.7 โรคเบาหวาน
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศในเวปไซต์ http://www.sth.go.th/index.php/news/public-relations/3094-19-53
หรือ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงใน เวปไซต์ http://www.sth.go.th/sthcheck/

หมายเหตุ ท่านสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อรับการฉีดวัคซีน โควิด 19 ในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 – 150 – 2553 - 4