คำสั่งจากนายอำเภอบางใหญ่

ปิดตลาดบางใหญ่เพื่อทำความสะอาด 3 ตลาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-12 มิ.ย. 64

1