เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณเลียบคลองบางเดื่อ

จากทางเดินเท้าเดิมถึงบ้านนายพรชัย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ครั้งที่ ๒)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center