เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center