ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center