(ร่าง) ประกาศเทศบาล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.

บริเวณเลียบคลองบางเดื่อจากทางเดินเท้าเดิมถึงบ้านนายพรชัย หมู่ที่ ๗

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.