เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center