เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ส.๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center