ที่อยู่ : 99/99 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 021502553 , 021502554
โทรสาร : 021471712
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sth.go.th
Facebook : www.facebook.com/sth.go.th

Information Center