ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร (N-G tube) ผู้ป่วยตลอดจน​ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ถูกวิธีในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง หมู่บ้านแก้วถาวร

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร (N-G tube) ผู้ป่วยตลอดจน​ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ถูกวิธีในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง หมู่บ้านแก้วถาวร

225063320 4258503340908078 3889813229478803899 n