ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม สถานควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม สถานควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อ มีความเสี่ยงสูงได้รับการคัดแยกอาการ และรักษาดูแลตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ณโรงเรียนตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

229442058 4258131250945287 596975398839067879 n