ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

221112868 4222365961188483 5731589303614011491 n