ลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใญ่ซิตี้ และตลาดบางใหญ่สไมล์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สสอ.บางใหญ่ รพ.สต.เสาธงหิน และอสม. ในพื้นที่่ ลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใญ่ซิตี้ และตลาดบางใหญ่สไมล์

212524122 4222318077859938 1117226858909739260 n