ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการร้านในการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัติ​สถานบริการ พ.ศ. 2509

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ปลัดจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการร้านในการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัติ​สถานบริการ พ.ศ. 2509

203589082 4137441419680938 4373534066672030092 n