งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19)

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19) บริเวณพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ และโรงแรม 13 เหรียญ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

205220698 4136833979741682 1613647309681273542 n