โดยงานรักษาความสะอาด ออกสำรวจและปฏิบัติงานตัดต้นไม้/ตัดแต่งกิ่งไม้ กิ่งก้านสาขาเกี่ยวพาดสายไฟ ยื่นล้ำ ริมถนนสาธารณะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ออกสำรวจและปฏิบัติงานตัดต้นไม้/ตัดแต่งกิ่งไม้ กิ่งก้านสาขาเกี่ยวพาดสายไฟ ยื่นล้ำ ริมถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันภยันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ให้ความปลอดภัยต่อประชาชน

206029630 4135499029875177 3276033063772988824 n