ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 นนทบุรี ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลบางใหญ่

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 นนทบุรี ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพตามนโยบายเทศบาลตำบลเสาธงหิน

203872313 4135307249894355 8606560169076250646 n